Home Results Winners of ALLEN Champ

Winners of Allen Champ 2014

  • Top 10 of Class 5th
  • Top 10 of Class 6th
  • Top 10 of Class 7th
  • Top 10 of Class 8th
  • Top 10 of Class 9th
  • Top 10 of Class 10th
  • Top 10 of Class 11th
  • Top 10 of Class 12th
  • Assured Reward Winners
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Kalika Astha Shreshtha Ishaan Sharad Rastogi
D/o Chandresh Taneja
Champ ID: 1400003231
D/o Nilayendu Kumar
Champ ID: 1400000255
S/o Sharad Rastogi
Champ ID: 1400002625
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Zenith Malhotra Jeevesh Rajat Golechha
S/o Rakesh Malhotra
Champ ID: 1400003283
S/o Naresh
Champ ID: 1400001677
S/o Pankaj Golechha
Champ ID: 1400002357
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Varun Sappa Arnav Varshney Rishabh Singh Gaharwar
S/o Prakash Sappa
Champ ID: 1400003226
S/o Sanjeev Varshney
Champ ID: 1400003315
S/o Rameshsingh B Gaharwar
Champ ID: 1400002354
Allen Champ Winner
Rank 10
Komal Gupta
D/o Sanjay Kumar Gupta
Champ ID: 1400002104
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Subarno Nath Roy Shaswat Jain Aryan Sharma
S/o Sukumar Nath Roy
Champ ID: 1400002908
S/o Anuj Kumar Jain
Champ ID: 1400003413
S/o Vinay Sharma
Champ ID: 1400003173
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Aayush Gahan Fasal Mohamed T Udvas Basak
S/o Nityananda Gahan
Champ ID: 1400000252
S/o Mohamed Salim T
Champ ID: 1400000320
S/o Samarendra Basak
Champ ID: 1400002236
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Sarthak Nahta Garvit Vasdaniy Soumyadeep Mahata
S/o Mohit Nahta
Champ ID: 1400000114
S/o Kamal Vasdani
Champ ID: 1400001233
S/o Anik Baran Mahata
Champ ID: 1400000203
Allen Champ Winner
Rank 10
Sahil Pankaj Mahajan
S/o Pankaj Mahajan
Champ ID: 1400002410
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Dhyey Sankalp Gandhi Smit J Patel Stuti Khandwala
S/o Sankalp Gandhi
Champ ID: 1400001959
S/o Jayeshkumar Patel
Champ ID: 1400002109
D/o Shital Khandwala
Champ ID: 1400001769
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Pooja Kavya Dash Ayushman Tripathy Atharv Vivek Oak
D/o Nihar Ranjan Dash
Champ ID: 1400000932
S/o Manoj Kumar Tripathy
Champ ID: 1400002312
S/o Vivek Oak
Champ ID: 1400002424
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Ananya Choudhary Mehul Agrawaly Chetanya Mittal
D/o Alok Choudhary
Champ ID: 1400000981
S/o Ravi Agrawal
Champ ID: 1400000303
S/o Puneet Mittal
Champ ID: 1400000191
Allen Champ Winner
Rank 10
Nishant Abhangi
S/o Vinod Abhangi
Champ ID: 1400002704
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Siddharth Sridhar Shinjini Ghosh Lay Jain
S/o Sridhar Ramanathan
Champ ID: 1400001797
D/o Ashish Ghosh
Champ ID: 1400000434
S/o A.K. Jain
Champ ID: 1400000420
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Yash Gupta Haimoshri Das Moksh Shukla
S/o Ved Prakash Gupta
Champ ID: 1400000484
S/o Rup Kumar Das
Champ ID: 1400000222
S/o Manoj Kr. Shukla
Champ ID: 1400001059
Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8
Debarshi Ghosh Sushree Samapikay
S/o Debi Prosad Ghosh
Champ ID: 1400000301
D/o S.N.Pradhan
Champ ID: 1400000204
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Snigdha Das Neilabh Banzal Rushi Dilipkumar Patel
D/o Tapan Das
Champ ID: 1400000288
S/o Rakesh Banzal
Champ ID: 1400000382
S/o Dilipkumar Patel
Champ ID: 1400000526
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Parth Shettiwar Koustav Jana Dhriti Ghosh
S/o Milind Shettiwar
Champ ID: 1400000183
S/o Biswanath Jana
Champ ID: 1400000216
S/o Dibyendu Ghosh
Champ ID: 1400002031
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Ashish R Nair Kushagra Jain Piyush Tibarewal
S/o Rajeev S Nair
Champ ID: 1400003350
S/o Satyendra Kumar Jain
Champ ID: 1400002685
S/o Dilip Kumar Tibarewal
Champ ID: 1400000376
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Lajjaben Patel Prateek Puranjan Dev
D/o Jayesh Patel
Champ ID: 1400002058
S/o Gian Singh
Champ ID: 1400001777
S/o Pradip Kumar Dev
Champ ID: 1400003207
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Dakshit Agrawal Lakshya Bansal Tapan Sharma
S/o Ganesh Kr. Agrawal
Champ ID: 1400000315
S/o Ram Niwas Bansal
Champ ID: 1400003021
S/o Narinder Sharma
Champ ID: 1400000626
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Rajat Kumar Singh Valay Agarawal Megha Gupta
S/o Rakesh Kumar Singh
Champ ID : 1400001437
S/o Aseem Agrawal
Champ ID : 1400000287
D/o Birendra Kumar Gupta
Champ ID : 1400001105
Allen Champ Winner
Rank 10
Kunal Garg
S/o Avinash Alipuria
Champ ID : 1400002534
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Ayush Agarwal Shrishti Asthana Sheshansh Agrawal
S/o Akhil Agarwal
Champ ID: 1400000058
D/o Satish Kumar Asthana
Champ ID: 1400003462
S/o Chhail Bihari Agrawal
Champ ID: 1400002132
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Samprati Agrawal Samyak Kshitij Garg
D/o Y K Agrawal
Champ ID: 1400002962
S/o Hem Nath Jha
Champ ID: 1400002785
S/o R B Gupta
Champ ID: 1400000052
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 7 Rank 8 Rank 9
Mohit Kherwa Pranay Agrawal Mudit Agarwal
S/o Rajkumar Kherwa
Champ ID: 1400002712
S/o Girish Agrawal
Champ ID: 1400002504
S/o Arun Agarwal
Champ ID: 1400001411
Allen Champ Winner
Rank 10
Niladri Bhusan Mishra
S/o Satyabadi Mishra
Champ ID: 1400000765
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 1 Rank 2 Rank 3
Swati Gupta Rohit Choudhary Shreyasi Shah
D/o Sanjay Gupta
Champ ID: 1400000197
S/o Rajkumar Kherwa
Champ ID: 1400002713
D/o Manish Shah
Champ ID: 1400000128
Allen Champ Winner Allen Champ Winner Allen Champ Winner
Rank 4 Rank 5 Rank 6
Rajan Dalal Vaibhav Aggarwal Rohit Nathani
S/o Ajmer Singh
Champ ID: 1400000179
S/o Krishan Kumar
Champ ID: 1400001699
S/o Rajendra Nathani
Champ ID: 1400002007
Allen Champ Winner
Rank 7
Vishakha Varshney
D/o Vipin Kr. Varshney
Champ ID: 1400003552

In ALLEN Champ 2014, 290 Students cleared the Verification & Nomination process and received an assured reward from ALLEN Champ. The winners are as follows:

Champid Name Father Name Class
1400003441 Ananya A M V Anandharaman 5
1400003396 Daksh Bhandari Vivek Bhandari 5
1400003369 Uditi Verma Anant Kumar 5
1400002059 Ayush Agarwal Manjul Agarwal 5
1400003151 Aryan Chaudhary Madan Godara 5
1400003424 Pranay Sirsikar Kamlakar Sirsikar 5
1400001241 Khushboo Gupta Amit Gupta 5
1400003484 Ridham Choudhary C R Choudhary 5
1400002997 Swikriti Shekhar Hazarika Shekhar Jyoti Hazarika 5
1400002488 Sanjay Ajit Kher Ajit Vasant Kher 6
1400003460 Sarthak Abhay Tonape Abhay Shamrao Tonape 6
1400000055 Niyati Mehta Manish Mehta 6
1400002660 Ishan Kavdia Subodh Kavdia 6
1400000331 Boppudi Aarsha Sai Hari B 6
1400000768 Barkha Agrawal Basant Gupta 6
1400000217 Aritra Saha Tanmoy Saha 6
1400001764 Deep Prakash Rajesh Prakash 6
1400001161 Divyan Gambhir Sanjay Gambhir 6
1400000273 Vishal Bulchandani Lalit Bulchandani 6
1400003242 Chirag K Singhal Khushvinder Singhal 6
1400003473 Saksham Singh Dalbir Singh 6
1400003364 Raghav Manchanda Parveen Kumar 6
1400003476 Aryan Saurabh Choksi Saurabh Choksi 6
1400001873 Juee Mandar Chandrachud Mandar Yashwant Chandrachud 6
1400003316 Akshat Sharma V K Sharma 6
1400003390 Sakshi Bhagdikar Jeewan Bhagdikar 6
1400000039 Poorvi Moondra Ashok Moondra 6
1400003485 Akshit Gureja Naveen Gureja 6
1400000814 Disha Mangal Mahesh Mangal 6
1400000054 Chetan Mittal Arvind Mittal 6
1400001888 Anuraj Pariya Sanjay Pariya 6
1400001439 Divyanshu Bujethia S R Meena 7
1400002239 Arpit Agarwal Akhil Agarwal 7
1400002467 Ayush Gupta Anjani Kumar Gupta 7
1400003446 Harshvi Nayan Jobanputra Nayan 7
1400000314 Suryansh  Singh Siddharth Singh 7
1400000323 Kshitij Alwadhi Hitesh Alwadhi 7
1400001772 Pranav Prasad Phatak Prasad Shivanand Phatak 7
1400000192 Shreyansh Gupta Sanjay Kumar Gupta 7
1400003233 Ashutosh Singla Ashok Singla 7
1400000316 Hrishikesh Joshi Tularam Joshi 7
1400002310 Shashwat Gupta Umesh Kumar Gupta 7
1400000257 Arshad Shakil Shikalgar Shakil Shikalgar 7
1400001891 Ishanpreet Singh Ajeet Singh 7
1400003366 Tarusi Mittal Ashwani Kumar 7
1400000740 Abhigyan Kaur Kashyap Sandip Kumar Kaur 7
1400002545 Kshitiz Bansal Vinod Kumar Bansal 7
1400002558 Prabhnoor Singh Manmeet Singh 7
1400001759 Atur Gupta M L Gupta 7
1400001949 Vatsal Dixit Sudhir Dixit 7
1400002073 Arush Gupta Vivek Gupta 7
1400003376 Sriyashi Garg Ravi.S. Garg 7
1400003177 Pooja Ojha Prem Ojha 7
1400001556 Dhruv Patwa Praveen Patwa 7
1400003243 Malay Rajpoot Devki Nandan Verma 7
1400000196 Mukund Khandelwal Amit Khandelwal 7
1400003438 Ankur Jha Uday Chandra Jha 7
1400003553 Vidushi Varshney Vipin Kr. Varshney 8
1400002735 Aaron Goyal Munish Goyal 8
1400002726 Aayush Kadam Suresh Kadam 8
1400002599 Debajyoti Nath Dipak Nath 8
1400003170 Gurnoor Singh T.P Singh 8
1400002720 Akhil John Palathra John T Sam 8
1400000146 Aryan Sahal Virendra Sahal 8
1400003169 Sahil Sachin Shah Sachin Shah 8
1400002681 Abhishekh Vikas Kulkarni Vikas Ganpat Kulkarni 8
1400003006 Khushi Tibarewal Dilip Kumar Tibarewal 8
1400003505 Shashwat Singh Vinay Kr. Singh 8
1400002686 Varun Goyal Ram Babu Goyal 8
1400003225 Vennela Sappa Prakash Sappa 8
1400003082 Abhinav Gupta Sandeep Gupta 8
1400002432 Mugdha M Mehta Milind Mehta 8
1400002481 Sparsh Shah Dhaval Shah 8
1400001753 Rajas Milind Takle Milind Takle 8
1400000199 Umang Ramanuj Sinha Ramanuj Kumar Sinha 8
1400003492 Visaj Nirav Shah Nirav Suryakant Shah 8
1400002653 Rhythm Chouksey Jai Chouksey 8
1400003356 Jasmeen Bansal Gulshan K. Bansal 8
1400000164 Mehak Arora Late Sh.Mahesh Arora 8
1400001784 Unman Uday Nibandhe Uday Vilas Nibandhe 8
1400003168 Saksham Sharma Ashwani Sharma 8
1400000207 Aniruddha Hazra Dipankar Hazra 8
1400003373 Hridayanand Mukand Khemchandani Mukand 8
1400003088 Ramcharan Polamraju Gowrimanohar 8
1400003511 Tanvi Vijay Herkal Vijay Krishnarao Herkal 8
1400000251 Charandeep Kapoor Parvinder Singh Kapoor 8
1400000208 Sai Anirudh Madhavapeddi M.S.V. Raghava Prasad 8
1400003521 Rachit Bansal Bharat Bhushan Bansal 9
1400002326 Bharat Bhargava Manoj Bhargava 9
1400001183 Kunal Sharma K.M.Sharma 9
1400000091 Rajan Kumar Pramod Kumar 9
1400000277 Swetha Srinivasan V.Srinivasan 9
1400003514 Shashank Dalmia Rajesh Kumar Dalmia 9
1400003258 Himanshi Mehta N. K. Mehta 9
1400003308 Sameer Vivek Pande Vivek Pande 9
1400003333 Devang Sehgal Vishal Sehgal 9
1400003386 Ojasvi Niramay Sharma B.K. Sharma 9
1400003079 Mansimar Kaur Harvinder Singh 9
1400001755 Divya Singh Parmar Mukesh Singh Parmar 9
1400003075 Shubham Bihani Mahabir Bihani 9
1400002790 Himanshi Bathla Vijay Bathla 9
1400000488 Ananya Goswami Sandeep Goswami 9
1400002751 Ayush Sharma T.C. Sharma 9
1400003400 Atul Sinha Sanjoy Kumar Sinha 9
1400002863 Vishal Verma R.B.Verma 9
1400003270 Progyaa Malakar Prrotip Malakar 9
1400003436 Ishanya Singh Muktawat Brajesh Muktawat 9
1400003478 Aashruti Seervi C R Choudhary 9
1400003519 Sajid Yunus Shaikh Yunus Mohommad Shaikh 9
1400000048 Utsav Singhal Govind Singhal 9
1400002263 Rishabh Jain Arvind Jain 9
1400002585 Saurabh Kishore Balraj Kishore 9
1400003187 Twvisham Srivastava Rajeev Srivastava 9
1400001126 Divyansh Singhal Shyam Sunder Singhal 9
1400001316 Naman Agrawal Naresh Agrawal 9
1400002211 Jhanvi Malik Sanjay Malik 9
1400003147 Kriti Goyal Sanjeev Goyal 9
1400003509 Sanjeev Singla Rajiv Singla 9
1400001934 Anamika Attri Harendra Singh 9
1400003035 Prakash Patel Santram Patel 9
1400003277 Priyanka Agrahari Santosh Kumar Agrahari 9
1400003302 Rathod Harekrissna Upendra Upendra Prabhudas Rathod 9
1400003405 Arshdeep Kaur Sandhu Lakhwinder Singh Sandhu 9
1400003494 Aastha Gupta Vivek Gupta 9
1400003512 Avanya Singh Chandan Singh 9
1400003403 Venkata Nikhil Medam Murali Krishna 9
1400003362 Ujjval Goury Kuldeep Goury 9
1400001053 Tushar Deora Dhanraj Deora 9
1400003324 Lakshay Sharma K B Sharma 9
1400002276 Aman Singhal K.K.Singhal 10
1400000205 Debam  Biswas Debasish  Biswas 10
1400000657 Ashutosh Mishra Kshmasheel Mishra 10
1400000380 Samanway Sadhu Bijoy Chandra Sadhu 10
1400002105 Swapnil Gaur Bharat Ratna Gaur 10
1400000650 Supriya Maheshwari Sharad Gagrani 10
1400002801 Kushal Doshi Ashish Doshi 10
1400003513 Pranav Jain Ajay Jain 10
1400000127 Abhishek Singh Rajesh Singh 10
1400000396 Priyanshi Satyen Somani Satyen Somani 10
1400000253 Aman Shreshtha Nilayendu Kumar 10
1400003392 Kanay Gupta Rk Gupta 10
1400000106 Devarsh M Ruparelia Mukesh 10
1400000340 Shivang Rampriyan Dwivedi R.K. Dwivedi 10
1400002352 Keshav Prasoon Hemant Kumar Thakur 10
1400000637 Namrata Singh Umendra Pratap Singh 10
1400003307 Gaurav Arora Jagdish Arora 10
1400002127 Akash Gupta Ajay Kumar Gupta 10
1400002989 Saransh Goyal Mahesh Kumar Goyal 10
1400003092 Parul Ram Kumar 10
1400003120 Mridul Goyal Ajay Goyal 10
1400003162 Arvind Gulati Sukhdev Singh 10
1400002208 Arpit Mittal Ajay Mittal 10
1400002210 Garvit Airen Raj Kamal Airen 10
1400001855 Shruti Gupta Rajesh Gupta 10
1400003269 Naseeb Jasvir Singh 10
1400002112 Yogesh Aggarwal Munish Aggarwal 10
1400003301 Harshit Choudhary Pramod Kumar 10
1400003056 Mudit Bhatia Jitendra Bhatia 10
1400003456 Bhavya Giri Rakesh Giri 10
1400000345 Ashish Singh Vrijendra Pratap Singh 10
1400003076 Meenal Singh Akhand Pratap Singh 10
1400003477 Nupur Jindal Anil Jindal 10
1400003471 Rajat Pareta Shelendra Pareta 10
1400001971 Pamela Poddar Swapan Poddar 10
1400000070 Lavish Uma Shankar Pankaj 10
1400001235 Bhushan Gorakh Bhoye Gorakh Gopa Bhoye 10
1400001943 Kartik Kataria Subhash Kataria 10
1400002070 Dhruvil Divyang Shah Divyang Shah 10
1400002680 Janpreet Singh Gurinder Pal Singh 10
1400002940 Akanksha Malhotra Sandeep Malhotra 10
1400003022 Advait Prashant Lonkar Prashant Lonkar 10
1400003210 Sejal Dobal J.P. Meena 10
1400000430 Tanmay Singh Keshar Singh 10
1400002678 Rithik Bansal Vinod Kumar Bansal 10
1400002778 Ashutosh Geda Ashok Geda 10
1400003387 Ananya Agrawal Ravindra Gupta 10
1400000011 Abhishek Gupta Jiwan Gupta 10
1400001139 Nipun Vijay Ravi Prakash Vijay 10
1400001770 Keshav Gupta Krishna Kumar Gupta 10
1400002936 Aayush Singh Kshatrazna Kumar Arun 10
1400002695 Kanhaiya Bansal Ganesh Bansal 10
1400003126 Arshdeep Singh Sachdeva Amarjit Singh Sachdeva 10
1400001219 Lakshya Chawla Dharmendra 10
1400002079 Aishvary Gupta Brijesh Kumar Gupta 10
1400003344 Rahul Singhal Mukesh Singhal 10
1400003395 Prateek Tagore Bhupesh Tagore 10
1400003404 Abhay Kumar Badri Prasad 10
1400000080 Shreya Vijay Manish Vijay 10
1400002490 Pawan Kumar Sanjay Kumar 10
1400002591 Pratik Mitin Rathi Mitin Rathi 10
1400003023 Vishnu Kumar Sinha Mritunjay Kumar Sinha 10
1400003314 Akriti Varshney Sanjeev Varshney 10
1400003377 Manmeet Singh Harshiv Darshan Singh 10
1400003175 Anubhav Ojha Prem Ojha 10
1400001853 Arundhati Sharma Rajesh Sharma 10
1400001933 Hilal Amin Mir Dr.Mohammed Amin 10
1400002787 Surbhi Jaiswal Sureshwar Jaiswal 10
1400002864 Puru Kumar Singh Bhoopandra Singh 10
1400003272 Ojasvi Kaushal Rajesh Kaushal 10
1400002978 Umang Srivas M.L Savita 10
1400002856 Vaidehi Rakholia Devendra Rakholia 11
1400002750 Raghav Khullar Dinesh Khullar 11
1400001578 Sujay Sanjay Jaju Sanjay Jaju 11
1400003154 Karan Garg Varinder Kumar Garg 11
1400001524 Shreya Mattoo Pradeep Mattoo 11
1400000254 Disha Goyal Vedparkash Goyal 11
1400002924 Sanket Mishra Swapnabrata Mishra 11
1400003125 Yuvraj Chopra Prem Chopra 11
1400003260 Rahul Bansal Rakesh Kumar 11
1400003262 Sahil Bansal Rakesh Kumar 11
1400002948 Pallavi Agrawal Vinod Kumar Agrawal 11
1400000056 Mitul Pradhan B.Pradhan 11
1400000283 Haripriya  R Radhakrishnan S A S 11
1400001297 Tapan Gupta Vipin Kumar Gupta 11
1400002698 Naman Lodha Niraj Lodha 11
1400001415 Vibha Bhambhi B.L.Bunkar 11
1400001597 Akshay Kumar Raj Kumar 11
1400003140 Sanchit Gupta Sanjeev Gupta 11
1400003383 Supriya Shwet Manoj Keshri 11
1400000790 Bhor Joshi Gajesh Joshi 11
1400002854 Geetanjali Rajeev Kumar 11
1400003385 Kumari Swati Balraj Kishore 11
1400001465 Nimish Goel Sajjan Kumar Gupta 11
1400000281 Pranjal Jain M C Jain 11
1400002632 Tanav Jain Rajesh Jain 11
1400001433 Tushar Gupta B.K. Gupta 11
1400003252 Gaurav Abhay Tonape Abhay Tonape 11
1400001878 Vivek Shukla V K Shukla 11
1400001543 Kritika Agrawal Krishan Kant Agrawal 11
1400001960 Eash Sharma Rajesh Sharma 11
1400000707 Niket Khandelwal A. B. Khandelwal 11
1400003046 Charvi Nahar Rajendra Nahar 11
1400001628 Bhavya Bansal Anand Gupta 11
1400000766 Amitesh Rathi Navneet Rathi 11
1400001627 Harjas Singh Bathla Bhupinder Singh 11
1400001913 Anshul Chauhan Rajendra Kumar 11
1400001957 Vineeth  C R Ravindra  C S 11
1400000369 Akash Trehan Sanjeev Trehan 11
1400001496 Kriti Goyal Ram Babu Goyal 11
1400002183 Dhruv Mittal Pankaj Mittal 11
1400002367 Akshat Gupta Jagdish Gupta 11
1400002816 Vaidya Shaan Pragnesh Pragnesh Vaidya 11
1400002898 Afroz Ahamad Siddiqui Akbal Ali 11
1400000899 Atishay Jain Swadesh Kumar Jain 11
1400001626 Anmol Sikka Anil Kumar Sikka 11
1400000787 Meet Kumar Jigar Sanghvi Jigar  Prafulchandra  Sanghvi 11
1400002196 Rohit Kumar Rajesh Kumar 11
1400001394 Vishwajeet Singh Bagdawat Bhagwan Singh Chauhan 11
1400002555 Himanshu Sharma Purushottam Sharma 11
1400000713 Ranit Ash Sraban Kumar Ash 11
1400001629 Ishan Gupta Ajay Gupta 11
1400001695 Surendra Choudhary Mohan Ram Lamrod 11
1400002403 Prachi Kothari Pradeep Kumar Kothari 11
1400003281 Nipoon Gupta Akshaya Gupta 11
1400003490 Yogesh Sagar Ashish Kumar Kaushik 11
1400003535 Arjit Shukla Arpit Shukla 11
1400002580 Nilesh Raj Arvind Kumar Bhagat 11
1400002880 Harshit Gautam Jugal Kishor Gautam 11
1400003157 Shobhit Raina Ramesh Kumar 11
1400002428 Pravesh Singh Chhote Lal 11
1400002904 Saurabh Kumar Kannaujiya Arvind Kannaujiya 11
1400002404 Deeksha Gupta Mukesh Chand Gupta 11
1400002376 Ashish Kumar Vikrant Prsad 11
1400003223 Aditya Kumar Maharaj Vidyanand Maharaj 11
1400003031 Ankit Tiwari S. K. Tiwari 11
1400000747 Jishnu Prasanna Bhattacharjee J.P.Bhattacharjee 12
1400001870 Rachna Dineshbhai Gohil Dineshbhai 12
1400000587 Prashant Sharma J.K.Sharma 12
1400000069 Ivanshi Baijnathan S.K.Srivastava 12
1400000117 Shriniwas Mathur Praveen Mathur 12
1400000234 Shobhit Garg Sudhir Kumar Garg 12
1400000463 Sachin Goel Sanjay Goel 12
1400000189 Utkarsh Bansal Jagat M. Bansal 12
1400001488 Vishwadeep Singh Baijnath Singh 12
1400002569 Aravind Subramanian Subramanian T V 12
1400002093 Hitesh Yadav Satish Kumar 12
1400002967 Prankul Khandelwal Shiv Dayal Khandelwal 12
1400003326 Anshu Goyal Rakesh Goyal 12
1400002953 Palak Raj Kumar 12
1400000228 Nilaksh Kumar Aggarwal Manoj Kumar Aggarwal 12
1400002175 Apoorv Ranjan Ashok Kr. Choudhary 12
1400002176 Anshuman Singh Ashok Kumar Singh 12
1400000403 Kishalay Raj Rajesh Kumar 12
1400001010 Chirag Maheshwari Kailash Chandra Soni 12
1400002316 Mansi Mahender Kumar 12
1400002805 Gaurav Kumar Tripathi Sudhir Kumar Tripathi 12
1400002270 Paras Koundal Bal Ram 12
1400000712 Shruthi Sridhar Sridhar Ramanathan 12
1400000163 Girish Raguvir. J Jeyakumar 12
1400000745 Ishan Agarwal Sanjay Agarwal 12